Laboratoriumtest

  • LABORATORIUM EUREMTECH IN BELGIË

  • STANDAARDPROCEDURES - VEREGENWOORDIGING TER PLAATSE

  • SUPERVISIE DOOR PARTNERS - SYSTEEM VAN GEGEVENS OP AFSTAND

  • BEPALEN VAN ALLE ESSENTIËLE PARAMETERS VOOR HET ONTWERP EN BEPALEN VAN DE OMVANG

 

Biorem 100x100
  • De vereiste omstandigheden van het milieu – natuurlijke geochemie bepalen
  • Microbiële classificatie, hoeveelheid en activiteit (genoom)

 

ISCO 100x100
  • Geochemische omstandigheden
  • Organische materie (PSOD) - Permanganaat
  • Buffercapaciteit van de bodem
  • Reactiviteit van het chemische reagens: evaluatie doeltreffendheid

 

ERH 100x100
  • Profiel van elektrische weerstand van de geologie
  • Registratie van gegevens: digitale modellering
  • Full Bench testing = ET-DSP™ reproduceren in het laboratorium
  • Full-scale technisch en financieel voorstel