Hoe verbetert "VERWARMEN" de mobiliteit en extractie van organische verontreinigende stoffen?

etdsp chauffer 

ERH 100x100

   

 

red arrow up

OPLOSBAARHEID
Extractie van opgeloste verontreiniging

 red arrow down 

VISCOSITEIT
= verbetering van de mobiliteit: NAPL

 red arrow up

VERDAMPING
Dampdruk / Henry-constante
Stripping / Extractie van gassen

 
OVERIGE EFFECTEN  
Verbetering van de  doorlaatbaarheid  
Beperking van adsorptiekrachten  

etdsp perme