Berekenen en finaal design

 • IN HET ONTWERP STAAN BEREKENINGEN: BEREIKEN VAN DOELSTELLINGEN

 • HULPMIDDELEN OP MAAT VOOR DIMENSIONERING EN ONTWERP

 • PROJECTBEHEER (Gantt, middelen, apparatuur ...)

 • FINANCIËLE VOORSPELBAARHEID - BEHEERSING VAN BUDGET

 

Biorem 100x100
 • Berekening benodigd substraat: Excel-tools
 • Ontwerp "Barrière - Cascade": raster van injecties
 • Methode voor injectie en procedures (direct push / vaste putten)
 • Bepalen van het programma voor Monitoring
ISCO 100x100
 • Bepalen van de verontreinigde massa
 • Berekening benodigd oxidatiemiddel: Excel-tools
 • Ontwerp injectie – Planning van activiteiten ter plaatse
 • Process Monitoring
ERH 100x100
 • Elektrische weerstand van de geologie
 • Digitale modellering: maatsoftware
 • "Raster van putten "Elektroden-Extracties-Sensoren"
 • Digitale simulatie: TETRAD™ - getDP - UTCHEM
       Kinetiek van recuperatie "verontreinigde massa"
       Gebruikte energie ten opzichte van de tijd
       Kinetiek van temperatuurstijging
 • Financieel voorstel – Forfaitaire prijs