Haalbaarheid En Voorafgaande Studie

 • STUDIE VAN DE OMSTANDIGHEDEN TER PLAATSEN EN EVALUATIE VAN DE HAALBAARHEID

 • INTEGRATIE VAN DE BEHOEFTEN VAN DE KLANTE EN/MET BEPERKINGEN VAN DE LOCATIE

 • ADVIES AAN KLANT EN CONSULTANT: STRATEGIE VOOR SANERING

 • VOORAFGAANDE STUDIE
       Opstelen van een operationele strategie
       Ontwerp concept en gekoppeld budget

 

Biorem 100x100
 • Aanwezigheid van endogene microbiële activiteit - bijv. halorespiratie: [etheen]
 • Natuurlijke geochemische achtergrond van de grondwaterlaag
 • Doelstellingen van sanering: full-scale technisch en financieel voorstel

 

ISCO 100x100
 • Geologie: doordringbaarheid, heterogeniteit, geochemie, organisch materiaal
 • Verontreiniging: omvang, toegang, verspreiding
 • Technisch en financieel voorstel: laboratoriumtest en piloottest ter plaatse

 

ERH 100x100
 • Geologie: boorstaten, lithologie, elektrisch profiel (geleiding)
 • Grondwaterstromingssnelheid: doorlaatbaarheid in de verontreinigde zone
 • Technisch en financieel voorstel: laboratoriumtest
 • Voorafgaand ontwerp en gekoppeld budget